Neuropediatria

La neurologia pediàtrica o neuropediatria, és una área específica de la pediatria i de la neurologia que s’ocupa del desenvolupament, la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns i malalties del sistema nerviós i del sistema neuromuscular des de l’etapa embrionària fins al final del desenvolupament de la maduració (que succeeix més enllà dels 18 anys).

La neuropediatria és una de les especialitats amb major demanda en l’atenció i la derivació als hospitals de nens i adolescents. Demanda que es fonamenta en dos grans grups de patologies: un grup menor d’entitats amb elevada prevalença (cefalees, alteracions de l’atenció, comportament i/o rendiment escolar, trastorns paroxístics no epilèptics, convulsions febrils, etc…) i un grup molt divers d’entitats de baixa prevalença, però de gran impacte personal, social i/o familiar (malalties neurodegeneratives, metabòliques, neuromusculars, neurocutànies, tumorals, epilèpsies refractàries, retard mental no filiat, etc…).

Per tot això la neuropediatria és una especialitat especialmente sensible a desenvolupar un model de medicina propera, científica i humana. Una medicina que intenta oferir la màxima qualitat amb la mínima quantitat d’intervencions i en el lloc més pròxim al pacient.