Pediatria

La pediatria, és l’especialitat mèdica que estudia el nen en la seva totalitat. El seu origen va sorgir de la necessitat d’entendre i conèixer la medicina d’un ésser, el qual les seves característiques i reaccions són, en tots els aspectes, molt diferents a les de l’adult.

La pediatria té per objectius principals, la vigilància del nen i adolescent sa (Pediatria Preventiva), l’assistència mèdica integral en el nen i adolescent en el seu estat de malaltia (Pediatria Clínica) i el suport i protecció de l’infant i adolescent, en aquelles situacions en que la salut del nen es veu afectada per una causa externa social, o que la salut del nen repercuteix sobre el seu entorn social (Pediatria Social).

Com en els adults, en els nens, també existeixen les especialitats mèdiques, on els professionals de la pediatria, s’especialitzen en una branca (Neuropediatria, Cardiologia pediàtrica, Psiquiatria infantil, etc). D’aquesta manera, una altre finalitat del pediatre és decidir, en els casos que cregui oportú, derivar els casos clínics corresponents a l’especialista expert per tal d’afinar el diagnòstic i el tractament.

Des de l’equip mèdic de la Fundació Creu Groga, volem participar en la vigilància i seguiment dels nens i adolescents, sans o malalts, en aquelles àrees de la pediatria que precisi i alhora col·laborar en la planificació, execució i evaluació, dels programes educacionals i esportius que té com a finalitat l’Organització.