Entitats esportives

Entitats Esportives activitats Fundacio Creu Groga

El pla “l’esport ens fa créixer amb valors”, va dirigit a entitats esportives que treballin en edats de formació. Creiem en la importància de treballar des d’aquesta vessant, ja que més enllà de la feina que es pugui fer dins les sessions d’educació física a l’escola, hi ha molts nens i adolescents que practiquen esports de competició, passant a ser per tant, espais d’interacció entre els infants i adolescents quotidians.

De la mateixa manera que, en les sessions esportives de les escoles no es pretenia modificar la manera de treballar els aspectes psicomotors, tècnics i tàctics, a les entitats esportives tampoc hi ha la intenció de modificar la intensitat, ni el grau d’exigència que es pugui demanar als jugadors. La intenció rau en la voluntat de canalitzar alguns aspectes que habitualment no es treballen, en un àmbit de prou importància i referència pels esportistes com és la sessió periòdica de l’esport que els hi agrada.