Escoles

Escoles Fundacio Creu Groga

Des del pla “Creixement personal i social a l’àmbit educatiu” es pretén fomentar un creixement personal a través del treball de valors en les sessions d’Educació Física, Tutoria i en les estones de pati.

L’Objectiu és actuar dins l’àmbit educatiu, en aquelles assignatures que ens permeten treballar d’una manera més heterogènia aspectes emocionals, socials, etc. La importància rau en la creació d’un espai per a poder intercanviar i treballar aspectes bàsics per una convivència sana i justa, i que els alumnes l’identifiquin com a tal.

En les sessions d’Educació Física, es vol treballar sempre amb l’esport com a eina. L’esport és un àmbit on fàcilment poden sorgir i aflorar sentiments i situacions, que en altres entorns no es donen. És per això, que volem aprofitar aquest espai per  a treballar uns conceptes que també els serviran a altres àmbits de la seva vida quotidiana.

Les sessions de tutoria serviran per parlar de tot allò que considerin oportú a l’entorn del Programa de Responsabilitat Personal i Social. Les sessions poden anar dirigides a gestionar conflictes concrets, a treballar dificultats en la transferència, a aclarir dubtes, a millorar la transferència realitzada, etc. El més important, és que es creï un espai on els alumnes puguin exposar tot allò que els ajudi per a propiciar un creixement personal més enfocat.

Creiem oportú afegir també les estones de pati, com a focus de treball, ja que som conscients que són els espais on es generen més conflictivitats, discrepàncies i desigualtats. Volem crear una guia, conjuntament amb l’equip docent, per tal de fer un programa específic per aquestes estones, que ens ajudi a disminuir les situacions comentades.