Serveis Socials

Serveis Socials activitats Fundacio Creu Groga

Des del pla “Aprenem esportivament” es pretén fomentar un creixement personal a través del treball de valors en sessions esportives de waterpolo i iniciació a la triatló.

L’Objectiu és actuar dins l’àmbit esportiu, a través d’un Programa que dota d’eines per la vida. Els usuaris a qui van destinats, són nens i adolescents en risc d’exclusió social. Aquests nens i adolescents, se’ns deriven des de diferents vies:

Serveis Socials de Calella 

Especialitats mèdicosanitàries del Centre Mèdic Creu Groga (psicologia, psiquiatria, pediatria, neuropsiquiatria i neuropsicologia).

Els usuaris que se’ns deriven i que, per tant, tenen accés a la pràctica esportiva, gaudiran de 3 sessions esportives a la setmana en instal·lacions de primera qualitat, entre d’altres la piscina olímpica del Crol Centre Calella (annexa al Centre Mèdic Creu Groga) i la zona de la Muntanyeta. En funció de les necessitats del nen, es decidirà a quin grup es destinarà l’infant (waterpolo o triatló) i per tant, quina pràctica esportiva realitzarà; sempre es tindran en compte les seves preferències.

El punt diferencial d’aquest pla és que no només es practica esport per si, sinó que s’inclou en el desenvolupament d’un Programa amb bases psicològiques i sociològiques a la pràctica esportiva. Els monitors que s’encarreguen de les sessions esportives, són monitors formats en el Programa de Responsabilitat Personal i Social i sobre els quals es fa un seguiment exhaustiu per assegurar un bon funcionament de la sessió i del programa.

A banda de la pura pràctica esportiva, el que ens agrada afegir com a Fundació Creu Groga, i tenint en compte l’origen d’aquesta, és oferir a tots aquells usuaris que ho necessitin un suport medicosanitari (pediatria, psicologia, neuropediatria i neuropsicologia), sempre i quan el diagnòstic o tractament d’alguna d’aquestes especialitats puguin ser beneficioses per l’infant o adolescent.

Les zones d’intervenció i grups d’activitat es faria conjuntament amb els tècnics de serveis socials i entitats que treballen amb aquest perfil de joves i el disseny del format és flexible i respon a les necessitats de cada grup.